No4861模特利世厨娘主题拍摄性感白色服饰配无内肉丝极致诱惑写真73P利世秀人网

No4861模特利世厨娘主题拍摄性感白色服饰配无内肉丝极致诱惑写真73P利世秀人网

遂用六君、升麻、柴胡、钩藤二剂,饮食渐进,诸症渐愈;又用补中益气汤而安。 娄全善亦曰∶急惊属木火土实。

一小儿周岁后,从桌上仆地,良久复苏。 大青膏治伤风痰热发搐。

肾经实热,用六味丸减茱萸二两,以生地易熟地;虚用地黄丸。复请治之,仍欲克滞。

色微赤倏热切牙属虚热,用地黄丸。丹溪云∶惟肾虚不能行水,脾虚不能制水,胃与脾合,又胃为水谷之海,因虚而不能传化,肾水泛滥,反得以浸渍脾土,于是三焦停滞,经络壅塞,水渗于皮肤,注于肌肉而发肿也。

后因怒,前症俱作,用柴胡栀子散而瘥。余尝治手足指热饮冷者为实热,用香连丸。

辰砂膏治慢脾冷痰壅滞,手足冷而微搐者。若七情内伤,六淫外侵,饮食失节,房劳过度,致脾土之阴受伤,转运之官失职,不能输化,故下气也。

Leave a Reply