No3041女神杨晨晨sugar古韵黑色贵妇装主题黑丝裤袜秀美腿诱惑写真51P杨晨晨秀人网

No3041女神杨晨晨sugar古韵黑色贵妇装主题黑丝裤袜秀美腿诱惑写真51P杨晨晨秀人网

 其治腰膝痛不可屈伸足痿之病,非取其养血营筋之力欤。 香而紫黑者真。

《良方》一字神散,治子死腹中,无灰酒下一钱立效。有两岐相合如乌之喙者,《本经》主中风恶风、洗洗出汗,除寒湿痹、咳逆上气,破积聚寒热。

浙产者,治疝瘕,喉痹,乳难,金疮,风痉,一切痈疡。仲景治伤寒寒实结胸,外无热证者,小陷胸汤主之,白散亦可。

 单用治鼻中息肉、鼻,香以养鼻也。善降阴气上逆,故治风湿,葳蕤汤用之,并治痈肿痰结气凝诸痛。

但性走散,不可过服,令人吐利。 能出有形之滞物,故取胎产胞衣,剩骨胶血者用之。

小儿肾气本实,故可当此。仲景《金匮》风引汤只令碎如米粒,不欲其滓入胃也。

Leave a Reply